REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “ 10% discount VOUCHER CADOU! ”

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
Organizatorul campaniei promoționale “10% discount voucher cadou!” este VITACOM ELECTRONICS SRL, cu sediul în Apahida, str. 1 Mai, nr. 8, jud. Cluj, numită în cele ce urmează “Organizatorul”.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (“Regulamentul”), obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei, dar nu înainte de a aduce la cunoștință publicului modificările operate, prin website-ul www.vitacom.ro și prin afișare, în locațiile indicate la pct. 2.

Prezentul regulament reprezintă un acord încheiat între organizator și participant.

 

SECȚIUNEA 2. ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI
Campania este organizată și se desfășoară în magazinul Vitacom Electronics din:

-          BACAU; Bulevardul Revolutiei, Nr. 5, Bacau, Romania

-          BUCURESTI; Bd. Ghica Tei, Nr. 73, Bucuresti, Sector 2, cod 023702, Romania

-          CLUJ-NAPOCA; Str. Iuliu Maniu, Nr. 5, Cluj-Napoca, Romania

-          IASI; Str. Garii, Nr. 11-13, Bl. L13-14, Iasi, Romania

-          TIMISOARA; str. Lucian Blaga, nr 1 / 23 (intrare din str. Dimitrie Cantemir), Timisoara, Romania

 

SECȚIUNEA 3. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI
Campania va începe la data de 22.06.2023 și se va încheia la data de 05.09.2022.

 

SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania este adresată tuturor persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 01.06.2023 care cunosc și acceptă integral, în mod expres și neechivoc prezentul Regulament.

 

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE AL CAMPANIEI
Pentru a participa la campanie, cumpărătorul trebuie să achiziționeze produse din magazinul specificat la pct. 2 de orice valoare cu TVA inclus. După o achiziție de orice fel de sumă, de la orice produs, acesta va primi la schimb un voucher cadou cu 10% reducere la un produs la alegere din magazin. Produsele în stare de lichidare, cu alte discounturi aplicate nu fac parte din campanie.

Voucherele vor fi eliberate de către personalul magazinului specificat la pct. 2,  și pot fi folosite din data de 22.06.2023. Voucherele sunt valabile până în data de 05.09.2023.

 

SECȚIUNEA 6. MĂRCILE, PRODUSELE PARTICIPANTE ȘI PREMIILE
În această campanie vor participa toate brandurile disponibile pe stocul magazinului.

 

SECȚIUNEA 7. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PUBLICITARE
Campania va putea fi întreruptă în caz de forță majoră sau unilateral de către Organizator, cu anunțarea publicului în magazinele care participă la Campanie.

 

SECȚIUNEA 8. REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE
Regulamentul Campaniei este disponibil în mod gratuit, la cerere, în magazinele participante sau pe site-ul Organizatorului www.vitacom.ro. Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.

Pentru informații suplimentare, pe perioada Campaniei, participantii se pot adresa în scris la mail mkt1@vitacom.ro.

 

 

Organizator ,

VITACOM ELECTRONICS S.R.L.

IUNIE 2023

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “ Încearcă-ți norocul ! ”

1.       SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
Organizatorul campaniei promoționale “Încearcă-ți norocul!” este      VITACOM     ELECTRONICS     SRL, cu sediul în Apahida, str. 1 Mai, nr. 8, jud. Cluj, numită în cele ce urmează “Organizatorul”.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (“Regulamentul”), obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei, dar nu înainte de a aduce la cunoștință publicului modificările operate, prin website-ul www.vitacom.ro  și prin afișare, în locațiile indicate la pct. 2.

Prezentul regulament reprezintă un acord încheiat între organizator și participant.

 

SECȚIUNEA 2. ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI
Campania este organizată și se desfășoară în magazinele Vitacom Electronics din:

·         Cluj-Napoca str. Iuliu Maniu nr.5 Jud. Cluj

·         Timișoara str. Lucian Blaga nr. 1, jud. Timiș

·         Bacău str. Pasajul Revoluției nr. 5 jud. Bacău

·         București str. Ghica Tei nr. 73

·         Iași str. Gării nr. 11-13

·         Magazinele partenere Vitacom participante la campania ,, Încearcă-ți norocul!’’

 

SECȚIUNEA 3. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI
Campania va începe la data de 10.07.2023 și se va încheia la data de 29.09.2023.

 

SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania este adresată tuturor persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 10.07.2023 care cunosc și acceptă integral, în mod expres și neechivoc prezentul Regulament.

 

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE AL CAMPANIEI
Pentru a participa la campanie, cumpărătorul trebuie să achiziționeze produse din magazinul specificat la pct. 2 în valoare de minimum 20 lei (TVA inclus). După o achiziție de minimum 20 lei, din brandurile enumerate la secțiunea 6 și pe afișul campaniei, participantul primește un loz răzuibil.

Lozurile vor fi eliberate de către personalul magazinului specificat la pct. 2, în funcție de achiziția clientului și pot fi folosite pe loc. La eliberarea cadoului , cumpărătorul își va exprima acordul cu completarea datelor solicitate pe spatele lozului.

Lozurile sunt valabile până la sfârșitul campaniei. Termenul limită până când cumpărătorul are posibilitatea de a revendica câștigul înscris pe loz este data de 29.09.2023. Lozul câștigător se va preda în vederea atribuirii câștigului împreună cu bonul fiscal prin care s-a făcut achiziția produselor aflate în campanie.

Lozurile nerevendicate până la data limită stabilită nu mai pot fi folosite la magazinul specificat la pct. 2.

Completarea parțială sau ilizibilă a datelor solicitate lozului duce la anularea acestuia și astfel, produsele nu pot fi acordate.

În momentul utilizării lozului, clientul participant la promoție va preda personalului din magazine lozul sau lozurile care vor fi verificate și marcate cu câte o linie pe diagonală atât pe față cât și pe verso, trecând pe față data și numărul bonului fiscal pentru care s-a acordat lozul.

Clientului îi revine obligația de a lua la cunoștință Regulamentul Oficial al campaniei “Încearcă-ți norocul!” pe site-ul web al Organizatorului www.vitacom.ro în vederea cunoașterii mecanismului de funcționare a campaniei.

Lozurile se eliberează atât persoanelor fizice cât și celor juridice. Produsele câștigate prin răzuirea lozurilor nu pot fi schimbate în bani.

 

SECȚIUNEA 6. MĂRCILE, PRODUSELE PARTICIPANTE ȘI PREMIILE
În această campanie vor participa urmatoarele branduri și produse: WELL, NGS, TREVI, NEDIS, GOOBAY, CHROME. Premiile înscrise pe lozurile răzuibile oferite în cadrul campaniei sunt urmatoarele: becuri, căști, mouse și ceas deșteptător. Valoarea totală netă, fără TVA a premiilor este de aproximativ 8 558.04 LEI.

 

SECȚIUNEA 7. LOZURILE CÂȘTIGĂTOARE

Premiile se acordă pe loc în magazinul participant la campanie, titularilor care au răzuit lozurile câștigătoare. Premiul se acordă în baza lozului răzuibil care trebuie predat numai în momentul revendicării premiului înscris pe loz. Premiile nu pot fi revedincate și ridicate mai târziu de data menționată la secțiunea 5. Premiile nerevendicate până la această dată vor rămâne în proprietatea Organizatorului.

Câștigătorii vor comunica reprezentantului Organizatorului sau reprezentantului magazinului partener participant la promoție datele personale care urmează să fie menționate pe verso lozului răzuibil și va semna acordul de consimțământ referitor la prelucrarea acestor date cu caracter personal.

Câstigătorii premiilor oferite în cadrul acestei Campanii își vor exprima acordul cu privire la folosirea datelor cu caracter personal (nume, prenume si numărul de telefon) de către Organizator și Partenerii implicați (magazinele partenere) prin înscrierea acestora pe lozul câștigător în locul special prevăzut. Participantul la Campanie, în calitate de persoană vizată, are, conform Regulament nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament general privind protecția datelor).urmatoarele drepturi: dreptul la informare , dreptul la acces la date, dreptul la interveție asupra datelor și dreptul la opoziție .

 

SECȚIUNEA 8. RESPONSABILITATE

Organizatorul Campaniei nu va fi responsabil și nu va putea fi implicat în litigii legate de deținerea sau proprietatea asupra lozurilor participante. Litigiile privind dreptul de proprietate asupra acestora nu vor putea influența principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei a cărei solicitare a fost prezentată Organizatorului în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

 

SECȚIUNEA 9. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

Organizatorul și partenerii participanți la promoție se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților la prezenta campanie promoțională, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE Organizatorul și Partenerii implicați (magazinele partenere) se angajează să nu folosească aceste date în alte scopuri.

Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția cazurilor în care Organizatorul și Partenerii implicați (magazinele partenere) trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

Prin participarea la această Campanie, participanții acceptă ca, în cazul în care vor caștiga unul dintre premii, numele, prenumele, adresa de corespondență electronică și numărul de telefon să poată fi făcute publice și folosite în scopuri publicitare de către Organizator, și Partenerii implicați (magazinele partenere) în diverse materiale tipărite, audio și video, în mod gratuit. Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestei Campanii își vor exprima acordul cu privire la folosirea datelor cu caracter personal (nume prenume/reprezentant persoană juridică adresa de corespondență electronică și numărul de telefon) de către Organizator și Partenerii implicați (magazinele partenere) prin înscrierea acestora pe lozul câștigător în locul special prevăzut. Participantul la Campanie, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii Regulament nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interveție asupra datelor (art. 14) și dreptul la opoziție (art. 15).

În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisă, datată și semnată către Organizatorul și/sau magazinele partenere participante la Campanie.

 

SECȚIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Prin înscrierea la prezenta Campanie (completare loz), participanții declară că au citit și sunt de acord cu prevederile Regulamentul Oficial al Campaniei și înțeleg că înscrierea la prezenta Campanie presupune prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel cum sunt definite de art. 4 pct.1 din Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament general privind protecția datelor).

Datele cu caracter personal vor fi colectate direct de la participanți prin completarea lozurilor răzuibile cu datele solicitate, respectiv: nume/prenume/e-mail/număr de telefon.

Orice prelucrare a datelor cu caracter personal la care Organizatorul a avut acces sau la care va avea acces potrivit prezentului Regulament este necesară pentru buna desfășurare a Campaniei conform legislației române, iar temeiul prelucării este încheierea și executarea contractului de participare la Campanie conform prevederilor art. 6 lit. b) din Regulamentul general privind protecția datelor. Scopurile suplimentare ale prelucrării acestor date cu caracter personal sunt expres prevăzute pe lozurile răzuibile primite de către participanți, respectiv: informarea cu privire la campaniile viitoare/ transmiterea de e-mail-uri de informare cu privire la produsele și serviciile Organizatorului/ realizarea cercetărilor de piață. Cu privire la scopurile menționate pe lozurile răzuibile participantul va acorda consimțământul în mod expres, conform prevederilor art. 6 lit. a) prin bifarea uneia/mai multor căsuțe regăsite pe lozurile răzuibile.

În concordanță cu prevederile legale aplicabile participantul are următoarele drepturi referitoare la datele cu caracter personal puse la dispoziția Organizatorului, respectiv: dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate, dreptul la rectificarea, ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor. În situația în care prelucrarea se realizează în temeiul art. 6 lit.a) din Regulemantul general privind

protecția datelor, participantul are dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului acordat înainte de retragere. De asemenea participantul are dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere.

Organizatorul Campaniei declară că prelucrarea datelor se va realiza în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal în vigoare la data desfășurării Campaniei, iar prin înscrierea la prezenta Campanie prezentului contract, participantul a citit și a acceptat prevederile regăsite în cadrul Policitii privind prelucrarea datelor cu caracter personal regăsită pe site-ul (www.vitacom.ro) și se obligă să consulte periodic modificările care pot apărea în cuprinsul acesteia cu privire la datele cu caracter personal care se prelucrează, modul în care se realizează prelucrare datelor cu caracter personal, drepturile persoanelor a căror date cu caracter personal se prelucrează sau orice modificări ale cerințelor legale aplicabile.

 

SECȚIUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii între Organizator și participanții la Campanie, se vor rezolva pe cale amiabilă sau în Instanța judecătorească competentă de la sediul Organizatorului.

 

SECȚIUNEA 12. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PUBLICITARE

Campania va putea fi întreruptă în caz de forță majoră sau unilateral de către Organizator, cu anunțarea publicului în magazinele care participă la Campanie.

 

SECȚIUNEA 13. REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE

Regulamentul Campaniei este disponibil în mod gratuit, la cerere, în magazinele participante sau pe site-ul Organizatorului www.vitacom.ro. Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.

Pentru informații suplimentare, pe perioada Campaniei, participantii se pot adresa în scris la mail mkt3@vitacom.ro.

 

Organizator ,

VITACOM ELECTRONICS S.R.L. IULIE 2023