Regulament campanie lozuri

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 “ Descopera comoara ascunsa ! ”

 

  1. SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL  ȘI REGULAMENTUL OFICIAL  AL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei promoționale “Descoperă comoara ascunsă!” este  SC  VITACOM  ELECTRONICS  SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Bună Ziua, nr. FN, jud. Cluj, numită în cele ce urmează “Organizatorul”.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (“Regulamentul”), obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei, dar nu înainte de a aduce la cunoștință publicului modificările operate, prin website-ul www.vitacom.ro  și prin afișare, în locațiile indicate la pct. 2.

 

Prezentul regulament reprezintă un acord încheiat între organizator și participant.

SECTIUNEA 2.ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania este organizata si se desfasoara in magazinele Vitacom Electronics din:

  • Cluj-Napoca str. Iuliu Maniu nr.5 Jud. Cluj  
  • Timisoara str. Lucian Blaga nr. 1 ap. 25 jud. Timis
  • Arad str. B-dul Revolutiei nr.26, jud. Arad   
  • Brasov str. Uranus nr. 1 ap. 2  jud. Brasov    
  • Bacau str. Pasajul Revolutiei nr. 5 jud. Bacau    
  • Bucuresti str. Ghica Tei nr. 73 
  • Iasi str. Garii nr. 11-13
  • Magazinele partenere Vitacom participante la campania ,,Descopera comoara ascunsa!’’

 

SECTIUNEA 3.PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania va începe la data de  02.03.2020  și se va încheia la data de 19.06.2020

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este adresată tuturor persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 29.02.2020 care cunosc și acceptă integral, în mod expres și neechivoc prezentul Regulament.

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

Pentru a participa la campanie, cumpărătorul trebuie să achiziționeze produse din magazinul specificat la pct. 2 în valoare de minimum 10 lei (TVA inclus). După o achiziție de minimum 10 lei, din brandurile enumerate la sectiunea 6 si pe afișul campaniei, participantul primește un loz răzuibil.

Lozurile vor fi eliberate de către personalul magazinului specificat la pct. 2, în funcție de achiziția clientului și pot fi folosite pe loc. La eliberarea cadoului , cumpărătorul  își va exprima acordul cu completarea  datele solicitate  pe spatele lozului.

Lozurile sunt valabile până la sfârșitul campaniei. Termenul limită până când cumpărătorul are posibilitatea de a revendica  câștigul înscris pe  loz este data de 30.06.2020.  Lozul câștigător se va preda în vederea atribuirii câștigului împreună cu bonul fiscal  prin care s-a făcut achiziția produselor aflate în campanie.

Lozurile nerevendicate până la data limita stabilita  nu mai pot fi folosite la magazinul specificat la pct. 2.

Completarea parțială sau ilizibilă a datelor solicitate lozului duce la anularea acestuia și  astfel, produsele nu pot fi acordate.

În momentul utilizării lozului, clientul participant la promoție va preda personalului din magazine lozul sau lozurile care vor fi verificate și marcate cu câte o linie pe diagonală atât pe față cât și pe verso, trecând pe față data și numărul bonului fiscal pentru care s-a acordat lozul.

Clientului îi revine obligația de a lua la cunoștință Regulamentul  Oficial al campaniei “Descoperă comoara ascunsă!” pe site-ul web al Organizatorului www.vitacom.ro  în vederea cunoașterii mecanismului de funcționare a campaniei.

Lozurile se eliberează atât persoanelor fizice cât și celor juridice. Produsele câștigate prin răzuirea lozurilor nu pot fi schimbate în bani.

SECTIUNEA 6.  MARCILE, PRODUSELE  PARTICIPANTE SI PREMIILE

In aceasta campanie vor participa urmatoarele branduri si produse:  WELL, CHROME, GP BATTERIES, NGS, GOOBAY, NEDIS, UNI-T, FIXPOINT, GIRMI, G3FERRARI, TREVI, KONIG, SHRACK, TERMOPASTY

Premiile inscrie pe lozurile razuibile oferite in cadrul campaniei sunt urmatoarele: seturi de curatare, cabluri, lanterne, baterii, mouse-uri, adaptoare priza.

Valoarea totala neta, fara TVA a premiilor este de aproximativ 3.000 EUR.

SECTIUNEA 7.  LOZURILE CASTIGATOARE

Premiile se acorda pe loc in magazinul participant la campanie, titularilor care au razuit lozurile castigatoare. Premiul se acorda in baza lozului razuibil care trebuie predat numai in momentul revendicarii premiului inscris pe loz. Premiile nu pot fi revedincate si ridicate mai tarziu de data mentionata la sectiunea 5. Premiile nerevendicate pana la aceasta data vor ramane in proprietatea Organizatorului.

Castigatorii vor comunica reprezentantului Organizatorului sau reprezentantului magazinului partener participant la promotie datele personale care urmeaza sa fie mentionate pe verso lozului razuibil  si va semna acordul de consimtamant  referitor la prelucrarea  acestor date cu caracter personal.

Câstigătorii premiilor oferite în  cadrul acestei Campanii își vor exprima acordul cu privire la folosirea datelor cu caracter personal (nume, prenume si numărul de telefon) de către Organizator și Partenerii împlicati (magazinele partenere) prin înscrierea acestora pe lozul câstigător în locul special prevăzut. Participantul la Campanie, în calitate de persoană vizată, are, conform  Regulament nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament general privind protecția datelor).urmatoarele drepturi: dreptul la informare , dreptul la acces la date ,dreptul la interveție asupra datelor  și dreptul la opoziție .

SECTIUNEA 8.  RESPONSABILITATE

Organizatorul Campaniei nu va fi responsabil si nu va putea fi implicat in litigii legate de detinerea sau proprietatea asupra lozurilor participante. Litigiile privind dreptul de proprietate asupra acestora nu vor putea influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei a carei solicitare a fost prezentata Organizatorului in conformitate cu prevederile prezentului regulament.

SECTIUNEA 9.  CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Organizatorul si partenerii participanti la promotie se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la prezenta campanie promotionala, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE Organizatorul si Partenerii implicati (magazinele partenere) se angajeaza sa nu foloseasca aceste date in alte scopuri.  

Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul si Partenerii implicati (magazinele partenere) trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii accepta ca, in cazul in care vor castiga unul dintre premii, numele, prenumele, adresa de corespondenta electronica si numarul de telefon sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, si Partenerii implicati (magazinele partenere) in diverse materiale tiparite, audio si video, in mod gratuit. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii isi vor exprima acordul cu privire la folosirea datelor cu caracter personal (nume prenume/reprezentant persoana juridica adresa de corespondenta electronica si numarul de telefon) de catre Organizator si Partenerii implicati (magazinele partenere) prin inscrierea acestora pe lozul castigator in locul special prevazut. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii Regulament nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervetie asupra datelor (art. 14) si dreptul la opozitie (art. 15).

In vederea  exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre Organizatorul si/sau magazinele partenere participante la Campanie.

SECTIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR  CU CARACTER PERSONAL

Prin înscrierea la prezenta Campanie (completare loz), participanții declară că au citit și sunt de acord cu  prevederile Regulamentul Oficial al Campaniei și înțeleg că înscrierea la prezenta Campanie presupune prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel cum sunt definite  de art. 4 pct.1 din Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament general privind protecția datelor).

Datele cu caracter personal vor fi colectate direct de la participanți prin completarea  lozurilor răzuibile cu datele solicitate, respectiv: nume/prenume/e-mail/număr de telefon.

Orice prelucrare a datelor cu caracter personal la care  Organizatorul a avut acces sau la care va avea acces  potrivit prezentului Regulament  este necesară pentru buna desfășurarea a Campaniei conform legislatiei române, iar temeiul prelucării este  încheierea și executarea  contractului de participare la Campanie conform prevederilor art. 6 lit. b) din Regulamentul general privind protecția datelor. Scopurile  suplimentare ale prelucrării acestor date cu caracter personal sunt expres prevăzute  pe lozurile răzuibile primite de către participanți, respectiv: informarea cu privire la campaniile viitoare/ transmiterea de e-mail-uri de informare cu privire la produsele și serviciile Organizatorului/ realizarea  cercetărilor de piață. Cu privire la scopurile menționate pe lozurile răzuibile participantul va acorda consimțământul în mod expres, conform prevederilor art. 6 lit. a) prin bifarea uneia/mai multor căsuțe regăsite pe lozurile răzuibile.

În concordanță cu prevederile legale aplicabile participantul are următoarele drepturi referitoare la datele cu caracter personal puse la dispoziția Organizatorului, respectiv: dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate, dreptul la rectificarea, ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor. În situația în care prelucrarea se realizează în temeiul art. 6 lit.a) din Regulemantul general privind protecția datelor, participantul are dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului acordat înainte de retragere. De asemenea  participantul are dreptul de a depune o plângere în  fața unei autorități de supraveghere.

Organizatorul Campaniei  declară că prelucrarea datelor se va realiza în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal în vigoare la data desfășurării Campaniei, iar prin înscrierea la prezenta Campanie  prezentului contract, participantul a citit și a acceptat prevederile regăsite în cadrul Policitii  privind prelucrarea datelor cu caracter personal regăsită pe site-ul (www.vitacom.ro) și  se obligă să consulte periodic modificările care pot apărea  în cuprinsul acesteia cu privire la datele cu caracter personal care se prelucrează, modul în care se realizează prelucrare datelor cu caracter personal, drepturile persoanelor a căror date cu caracter personal se prelucreză sau orice modificări ale cerințelor legale  aplicabile.

SECTIUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii intre Organizator si participantii la Campanie, se vor rezolva  pe cale amiabila sau in Instanta judecatoreasca competenta de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI PUBLICITARE

Campania va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau unilateral de catre Organizator, cu anuntarea publicului in magazinele care participa la Campanie.

SECTIUNEA 13.  REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE

Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit, la cerere, in magazinele participante sau pe site-ul Organizatorului www.vitacom.ro. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. 

Pentru informatii suplimentare, pe perioada Campaniei, participantii se pot adresa in scris la mail office@vitacom.ro.

Organizator ,                                                                                                                      

VITACOM ELECTRONICS S.R.L.

 Februarie 2020