Regulament campanie “Pentru casa ta ”

         REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

“Pentru casa ta ”

 

1.ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL  AL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei promoționale “Pentru casa ta!” este   VITACOM  ELECTRONICS  SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Bună Ziua, nr. FN, jud. Cluj, numită în cele ce urmează “Organizatorul”.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (“Regulamentul”), obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei, dar nu înainte de a aduce la cunoștință publicului modificările operate, prin website-ul www.vitacom.ro  și prin afișare, în locațiile indicate la pct. 2.

Prezentul regulament reprezintă un acord încheiat între organizator și participant.

 

2.LOCUL  DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Campania este organizată și se desfășoară în magazinele proprii Vitacom Electronics din Arad, Bacău, Brașov, București, Timișoara, Cluj-Napoca, Iași.

 

3.PERIOADA DE DESFĂȘURARE  A CAMPANIEI

Campania va începe la data de  23.03.2020 și se va încheia la data de  30.05.2020.

 

4.DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este adresată tuturor persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 23.03.2020 care cunosc și acceptă integral, în mod expres și neechivoc prezentul Regulament.

NU este permisa participarea angajațiilor organizatorului sau rudele acestora în linie directă;  

 

5.MECANISMUL DE DESFĂȘURARE AL CAMPANIEI

Campania consta in acordarea unor reduceri de pret cuprinse intre 9% si 20% pentru o selectie de produse din brandul Konig. Produsele si procentul de reducere sunt redate mai jos:

 

Cod

Produs

Reducere

KN-HB20

Blender 200 W, Konig

15%

PSUP-GSMCAR01

Incarcator auto microUSB 1.0 A Konig

20%

CMP-SAFE4

Lacat PC Konig + cod de securitate + cablu 1.8M Konig

15%

KNTORCHZ003

Lanterna LED 3W argintie Konig

9%

KN-WS102N

Statie meteo de interior cu afisaj LCD, Konig

15%

KN-RC-AIRCO3

Telecomanda universala pentru aparat de aer conditionat Konig

9%

KN-SMARTPRO10

Telecomanda universala programabila prin IR 1:1, Konig

20%

SAS-WDB202B

Sonerie Wireless cu buton aditional 85 dB alb/gri Konig

9%

 

Pretul va fi afisat conform legislatiei: pret vechi barat pret nou.

 

6.TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obligă să suporte impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile obținute de către câștigător ca urmare a prezentei Campanii, în conformitate cu prevederile din Codul Fiscal, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice alta natură, în legătură cu aceasta, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

 

7.LITIGII

În cazul unor potențiale litigii apărute între organizator și participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române.

 

8.RECLAMATII

Orice reclamaţie în legătură cu încălcarea prezentului Regulament în desfăşurarea concursului trebuie trimisă Organizatorului la adresa de email office@vitacom.ro  în cel mult 3 (trei) zile de la publicarea câştigătorilor. Reclamaţia va fi analizată de Organizator în termen de 14 zile de la primire.

 

 

Organizator

VITACOM  ELECTRONICS  SRL