Harta siteului
article
imgAgent
Promo Misiune VitacomPromo Seriozitate VitacomPromo Parteneriat

Regulamente Campanii 2016-2017

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

“Incearca-ti Norocul!”

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei promotionale “Incearca-ti Norocul!” este  VITACOM ELECTRONICS  SRL, cu sediul in Mun. Cluj-Napoca, str. Buna Ziua, nr. FN, jud. Cluj, numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (“Regulamentul”), obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, dar nu inainte de a aduce la cunostinta publicului modificarile operate, prin website-ul www.vitacom.ro  si prin afisare, in locatiile indicate la Sectiunea 2.

 

SECTIUNEA 2.   ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania este organizata si se desfasoara in magazinele Vitacom Electronics din:

Cluj-Napoca str. Iuliu Maniu  nr.5 Jud. Cluj

Timisoara str. Lucian Blaga nr. 1 ap. 25 jud. Timis

Oradea str. Libertatii nr.2-4, jud. Bihor

Arad str. B-dul Revolutiei nr.26, jud. Arad

Brasov str. Uranus nr. 1 ap. 2  jud. Brasov

Constanta str. B-dul Ferdinand nr. 43 jud. Constanta

Iasi str. Garii nr. 11-13 jud. Iasi

Bacau str. Pasajul Revolutiei nr. 5 jud. Bacau

Bucuresti str. Ghica Tei nr. 73

 

dar si  magazinele  de  profil,  partenere  Vitacom Electronics,  care  doresc  sa se implice  in campania  “Incearca-ti Norocul!” .

 

SECTIUNEA 3.  PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania va incepe la data de 15.05.2017 si se va incheia la data de 31.07.2017.

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este adresata  tuturor persoanelor  fizice  care au implinit varsta de 18 ani  pana la data de 15.05.2017 si persoanelor juridice  care  cunosc si accepta integral, in mod expres si neechivoc prezentul Regulament.

 

SECTIUNEA 5.  MECANISMUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

Pentru a participa la campanie, cumparatorul, persoana fizica sau juridica trebuie sa achizitioneze produse din gama brandurilor implicate in campanie, enumerate pe afisul promotional al campaniei si in fiecare magazin participant  specificat la Sectiunea 2 din prezentul Regulament, in valoare de minim 10 lei. Dupa o achizitie de minim 10 lei, participantul primeste din partea organizatorului un loz razuibil.

Lozurile razuibile vor fi eliberate de catre personalul magazinului specificat la Sectiunea 2 si daca sunt castigatoare pot fi revendicate pe loc. La eliberarea premiului, personalul magazinului va completa datele de identificare ale participantului pe spatele lozului.

Lozurile sunt valabile pana la sfarsitul campaniei precizata la Sectiunea 3. Termenul limita pana cand participantul are posibilitatea de a revendica premiul inscris pe lozul razuibil este data de 31.07.2017.

Lozurile castigatoare, dar nerevendicate de participanti pana la data limita stabilita nu mai pot fi prezentate si calificate drept castigatoare in niciun magazin participant la campanie.

Completarea partiala sau ilizibila a lozului duce la anularea acestuia si astfel premiul castigat nu poate fi atribuit.  Responsabilitatea completarii corecte si integrale a lozului castigator revine exclusiv lucratorului comercial din magazinul praticipant la campanie, iar orice prejudiciu adus participantului din completarea necorespunzatoare se va rasfrange asupra acestuia.

Lozul sau lozurile castigatoare detinut de clientul - participant la promotie se vor preda personalului din magazinele participante care vor fi verificate de lucratorii comerciali si marcate cu cate o linie pe diagonala atat pe fata cat si pe verso, trecand pe fata data si numarul bonului pentru care s-a acordat lozul.

 

Participantului la campanie ii revine obligatia de a lua la cunostinta Regulamentul Oficial al campaniei “Incearca-ti Norocul!” si toate anexele acestuia care sunt postate pe site-ul web al Organizatorului www.vitacom.ro  in vederea cunoasterii mecanismului de functionare a campaniei.

Lozurile se elibereaza atat persoanelor fizice cat si celor juridice. Produsele castigate prin razuirea lozurilor nu pot fi schimbate in bani. Partenerul isi asuma obligatia de a indeplini formalitatile prevazute de legea 677 din 2001.

SECTIUNEA 6. MARCILE, PRODUSELE  PARTICIPANTE SI PREMIILE

In aceasta campanie vor participa urmatoarele branduri si produse:

KONIG, VALUELINE, HQ, UNI-T, SWEEX, APACER, ULTRACELL, GOOBAY, NGS, CHROME, MAXELL, WELL, GP BATTERIES;

Premiile inscrie pe lozurile razuibile oferite in cadrul campaniei sunt urmatoarele:

BATERII, BECURI, SPOTURI CU LED, PRELUNGITOARE, CASTI, BENZI IZOLATOARE

Valoarea totala neta, fara TVA a premiilor este de aproximativ 10 000 EUR.

SECTIUNEA 8.  LOZURILE CASTIGATOARE

Premiile se acorda pe loc in magazinul participant la campanie, titularilor care au razuit lozurile castigatoare. Premiul se acorda in baza lozului razuibil care trebuie predat numai in momentul revendicarii premiului inscris pe loz. Premiile nu pot fi revedincate si ridicate mai tarziu de data mentionata la sectiunea 3. Premiile nerevendicate pana la aceasta data vor ramane in proprietatea Organizatorului.

Castigatorii vor comunica reprezentantului Organizatorului sau reprezentantul magazinului partener participant la promotie datele personale care urmeaza sa fie mentionate  pe verso lozului razuibil  si  semneze acordul de consimtamant  referitor la preluarea acestor date cu caracter personal.

SECTIUNEA 9.  RESPONSABILITATE

Organizatorul Campaniei nu va fi responsabil si nu va putea fi implicat in litigii legate de detinerea sau proprietatea asupra lozurilor participante. Litigiile privind dreptul de proprietate asupra acestora nu vor putea influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei a carei solicitare a fost prezentata Organizatorului in conformitate cu prevederile prezentului regulament.

SECTIUNEA 10. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Organizatorul si partenerii participanti la promotie se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la prezenta campanie promotionala, in conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001.

Organizatorul si Partenerii implicati (magazinele partenere) se angajeaza sa nu foloseasca aceste date in alte scopuri.

Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul si Partenerii implicati (magazinele partenere) trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii accepta ca, in cazul in care vor castiga unul dintre premii, numele, prenumele si localitatea de domicilu sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, si Partenerii implicati (magazinele partenere) in diverse materiale tiparite, audio si video, in mod gratuit. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii isi vor exprima acordul cu privire la folosirea datelor cu caracter personal (nume prenume, adresa de corespondenta electronica si numarul de telefon) de catre Organizator si Partenerii implicati (magazinele partenere)  prin inscrierea acestora pe lozul castigator in locul special prevazut. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii nr. 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervetie asupra datelor (art. 14) si dreptul la opozitie (art. 15).

In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre Organizatorul si/sau magazinele partenere participante la Campanie.

SECTIUNEA 12. LITIGII

Eventualele litigii intre Organizator si participantii la Campanie, se vor rezolva pe cale amiabila sau in Instanta judecatoreasca competenta de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 13. INTRERUPEREA CAMPANIEI PUBLICITARE

Campania va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau unilateral de catre Organizator, cu anuntarea publicului in magazinele care participa la Campanie.

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE

Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit, la cerere, in magazinele participante sau pe site-ul Organizatorului www.vitacom.ro. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

Pentru informatii suplimentare, pe perioada Campaniei, participantii se pot adresa in scris la mail office@vitacom.ro.

 

 

Organizator,

SC VITACOM ELECTRONICS SRL

15. 05. 2017REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

“Noi rasplatim fidelitatea”

 

1.       ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei promotionale “Noi rasplatim fidelitatea” este SC Vitacom Electronics SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Buna Ziua FN, jud. Cluj, numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (“Regulamentul”), obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei dar nu inainte de a aduce la cunostinta publicului modificarile operate, prin website-ul www.vitacom.ro si prin afisare, in locatiile indicate la pct. 2.

 

2.       ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania este organizata si se desfasoara in magazinul ……………………………………….., la adresa:

·         Str. ………………………., nr. …...., numar de telefon ……………………………………

 

3.       PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania va incepe la data de 15.05.2017 si se va incheia la data de 31.07.2017.

 

4.       DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este adresata tuturor persoanelor care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 15.05.2017 care cunosc si accepta integral, in mod expres si neechivoc prezentul Regulament.

 

5.       MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Pentru a participa la campanie, participantul trebuie sa achizitioneze produse din magazinul specificat la pct. 2 in valoare de minim 50 de lei. Pentru fiecare 50 de lei cheltuiti, participantul primeste un talon in valoare de 5 lei, care se poate cumula. Exista taloane  si de 10 lei, acestea din urma fiind acordate in acelasi regim, pentru fiecare 100 de lei cheltuiti.

La achizitii cu valoare multipla de 50 de lei se acorda un numar de taloane egal cu valoarea achizitiei achitata cu numerar sau prin card bancar, impartit la 50, rotunjit in jos (de exemplu: la o achizitie de 120 lei platita in numerar sau card bancar se acorda 120/50=2 taloane de cate 5 lei, in total 10 lei.)

Taloanele de 10 lei se pot acorda si in locul a 2 taloane de 5 lei. Fiecare persoana fizica sau juridica are dreptul la 3 astfel de taloane indiferent de valoarea acestora.

Taloanele vor fi eliberate de catre personalul magazinului specificat la pct. 2, in functie de valoarea produselor achizitionate si pot fi folosite si pe loc. La eliberare, personalul magazinului va completa datele clientului pe spatele talonului.

Taloanele emise au un termen de valabilitate de 30 de zile de la data acordarii acestora catre client.

Taloanele expirate nu mai pot fi folosite ca mijloc de plata la magazinul specificat la pct. 2.

Completarea partiala sau ilizibila a talonului duce la anularea acestuia, astfel, reducerea nu poate fi acordata.

In momentul utilizarii taloanelor ca si mijloc de plata, clientul participant la promotie va preda personalului din magazine talonul sau taloanele care vor fi verificate si marcate cu cate o linie pe diagonala atat pe fata cat si pe verso, trecand pe fata data si numarul bonului la care s-a utilizat talonul.

Clientului ii revine obligatia de a lua la cunostinta Regulamentul Oficial al campaniei “Noi rasplatim fidelitatea” si toate anexele acestuia care sunt afisate in vederea cunoasterii mecanismului de functionare a campaniei.

Daca se efectueaza retur la un produs care s-a platit partial cu talon si partial prin numerar/card bancar, se returneaza numerar in valori egale cu cele cu care acesta a fost achitat la cumparare.

Taloanele se elibereaza atat persoanelor fizice cat si celor juridice, iar la utilizarea lor ca si mijloc de plata nu se da rest din ele.

Partenerul isi asuma obligatia de a indeplini formalitatile prevazute de legea 677 din 2001.

 

 

Organizator,                                                                                                                     

SC Vitacom Electronics SRL

15.05.2017Copyright © 2014. Vitacom Electronics. Toate drepturile rezervate.
O solutie e-commerce
Programul Operational Sectorial Cresterea Competivitatii Economice

Programul Operational Sectorial 'Cresterea Competivitatii Economice' - 'Investitii pentru viitorul dumneavoastra!'

Titlul proiectului: Competitivitate prin e-comert la VITACOM ELECTRONICS .
Proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala.

Pentru informatii detaliate despre celelate programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.